ICDL Суурь түвшин

Компьютерийн хэрэглээний анхан шатны мэдлэг (Computer essentials)

Энэхүү модуль нь компьютерийн төхөөрөмж хэрэглэх, файл үүсгэх, хэрэглэх, сүлжээ ашиглах болон өгөгдлийн сангийн аюулгүйн байдлын талаар суурь ойлголт, чадвар олгодог.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.

Онлайн хэрэглээний анхан шатны мэдлэг (Online Essentials)

Энэхүү модуль нь цахим ертөнцөөр аялах, үр бүтээлтэй мэдээлэл хайх, онлайн харилцаа холбоо болон е-майл ашиглах төлөөр суурь ойлголт, чадвар олгодог.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.

Текст боловсруулалт (Word processing)

Энэ модуль нь бүтээх, форматанд оруулах, жижиг хэмжээний текст боловсруулалтын бичиг баримтууд хийх зэрэг өдөр тутмын ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай текст боловсруулалтын аппликейшн ашиглах чадварыг олгодог.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.

Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулалт (Spreadsheets)

Энэ модуль нь хэрэглэгчдэд хүснэгтийн талаар ойлголт олгож ажлыг амжилттай гүйцэтгэхэд шаардлагатай хүснэгт ашиглах чадвар олгодог.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.