ICDL Ахисан түвшин

Ахисан түвшний текст боловсруулалт (Advanced word processing)

Энэ модуль нь хэрэглэгчийн Текст боловсруулалтын аппликейшны ахисан хэрэгслүүдийг ашиглан ажлын бүтээмж сайжруулах, цаг хугацаа хэмнэх чадварыг харуулах ахисан түвшний гэрчилгээний хөтөлбөр юм. Энэ модулийг гүйцэтгэснээр хэрэглэгч нь мэргэжлийн чадвараа харуулж ажил бүтээлдээ цаг хэмнэж чадвартай болно.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.

Ахисан түвшний хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулалт (Advanced Spreadsheets)

Энэ модуль хэрэглэгчийн хүснэгт ашиглах чадварыг мэргэжлийн түвшинд ахиулах боломж олгодог ахисан түвшний гэрчилгээний хөтөлбөр юм. Тус модулийг гүйцэтгэснээр хүснэгтийн аппликейшны ахисан хэрэгслүүдийг ашиглах чадварыг эзэмшиж илүү нарийн тайлан гаргах, нарийн төвөгтэй математикийн болон статистикийн бодлого бодох чадвартай болж ажлын цаг хэмнэж бүтээмжийг сайжруулах болно.


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.

Ахисан түвшний өгөгдлийн сангийн хэрэглээ (Advanced Database)

Энэ модулиар хэрэглэгч нь өгөгдлийн сангийн аппликейшны ахисан хэрэгслүүдийг ашиглах чадвар эзэмшиж мэдээллийг илүү нарийн бүтэцтэй зохицуулж зохион байгуулж чадах болно. Модулийг амжилттай дуусгаснаар хэрэглэгч нь өгөгдлийн сангийн хэрэгслүүдийг бүрэн хэмжээнд нь ашиглах чадвартай болж их хэмжээний өгөгдлийг зохион байгуулах, үнэлэх чадварыг эзэмшиж өнөөгийн бизнесийн орчинд шаардагдаж буй чанартай болон олон тооны мэдээллийг боловсруулах чадвартай болно.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.

Ахисан түвшний үзүүлэн бэлтгэх (Advanced presentation)

Энэ модуль нь ахисан хэрэгслүүд ашиглан үр дүнтэй, нөлөө бүхий танилцуулга бэлтгэж сурах хүсэлтэй болон өөсрдийн чадвараа батлах хүсэлтэй хэрэглэгчдад зориулсан ахисан түвшний гэрчилгээний хөтөлбөр юм. Энэхүү хөтөлбөр нь илтгэл бэлтгэх аппликейшны ахисан хэрэгслүүдийг бүрэн эзэмших чадварыг олгож илтгэлийн төлөвлөлт ба дизайны бодлогыг ойлгох зэрэг чадвар олгоно.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.