ICDL-ийн шалгалтын төвд бүртгүүлэх

Ажиллаж байгаа байгууллагын өмчийн хэлбэрийг сонгоно уу! Оюутан бол сурч байгаа сургуулийн өмчийн хэлбэрийг сонгоно уу!